Opplæring i bruk av Funksjonssirkelen

Vi tilbyr en heldag med undervisning

Vi vektlegger å ha en del om Mentaliseringsteori når vi underviser i Funksjonssirkelen. Dette fordi det er viktig å ha kunnskap om denne måten å jobbe på når man bruker sirkelen. Videre snakker vi om sirkelen, nivåene og livsområdene. Vi viser veilederen og forteller hvordan denne skal brukes, og bruker eksempler på hvordan sirkelen brukes av oss. Videre legger vi opp til drøfting med dere om hvordan sirkelen best kan passe inn og hvordan dere ønsker å bruke den.

Materiell som medfølger

  • Veileder Funksjonssirkelen (ca. 100 sider) x 2
  • Funksjonssirkelen A3 x 2
  • Nettverkskart x 2
  • Arbeidsark for hvert livsområde x 2

En opplæringsdag kan organiseres sammen med flere enheter. Sirkelen er ofte et nyttig verktøy for å fremme samarbeid mellom enheter innad i kommuner. Vi kjører samme opplegg uansett hvor mange dere er. Dersom flere enheter skal delta, anbefaler vi at leder også er med.

Pris for opplæring

Pris for opplæringspakken: kr. 24 000, samt reise og evt. opphold for to ansatte.

I tillegg anbefaler vi en oppfølgingsdag med veiledning og utveksling av erfaringer. En oppfølgingsdag koster kr. 10 000 + reise og opphold.

Dersom dere ønsker flere veiledere med tilhørende materiell, så er prisen kr. 470. Bestilling sendes til anne.loraas@blakors.no

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.