Poliklinikken

Vi tilbyr poliklinisk behandling til deg som:

  • opplever å ha problem med bruk av en eller flere rusmidler
  • er avhengig av medikamenter, både foreskrevne medikamenter og illegalt bruk
  • er eller har vært pårørende til familiemedlemmer med rusproblem
  • sliter med pengespillavhengighet eller dataspillavhengighet
  • er eller har vært pårørende til personer med pengespill- eller dataspillavhengighet

Slik foregår behandlingen:

Poliklinisk behandling er samtaler mellom behandler og pasient og/eller med pårørende. En poliklinisk samtale varer vanligvis i 45 minutter, og kan for mange oppleves som ganske krevende. Motivasjon er derfor viktig, både for å kunne gjøre noe med sitt problem, møte opp til timer og for at man til slutt skal lykkes med behandlingen.

En poliklinisk behandling kan foregå med jevnlige samtaler over år, eller bare noen uker. Det er også fleksibilitet i forhold til hvor behandlingen gis. Det kan være online eller på behandler sitt kontor. Det kan også være hjemme hos pasienten eller andre egnede steder. Dette avtaler man underveis i behandlingen.

En rådgiver og en mor og sønn sitter rundt et bord og prater. De smiler alle tre

Jobber i tverrfaglige spesialiserte team

Hos oss jobber vi i tverrfaglige spesialiserte team med et hvert behandlingsforløp (medisinsk, psykologisk og sosialfaglig), og vi har til enhver tid cirka 300 personer som går til polikliniske samtaler hos oss.

De fleste behandlinger foregår i en-til-en kontakt med behandler, men dersom ønskelig og hensiktsmessig kan det gjennomføres gruppe, par – og/eller familiesamtaler.

I startfasen avtales det gjerne ukentlige samtaler. Behandlingen avsluttes når både pasient og behandler mener det er naturlig.

Har du spørsmål, ta kontakt med vårt inntakskontor på telefon 73 84 85 00, eller send inn forespørsel via kontaktskjema. Vi ringer deg gjerne opp dersom vi er opptatt. Alle typer spørsmål vil bli behandlet konfidensielt.

Poliklinisk team kartlegger før innleggelse

Før en eventuell innleggelse kartlegger vårt polikliniske team pasientens situasjon og behov. Poliklinisk team, som består av spesialsykepleiere, sosionomer og overleger, motiverer pasienten til innleggelse, og informerer både pasient og eventuelt pårørende om hva en innleggelse vil innebære. I tillegg avklares praktiske forhold som er av betydning for oppholdet.

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.