Rusprat på Lade

Anders Aavik har vært rusfri siden innleggelsen på Blå Kors klinikk Lade i 2009. Han er i dag leder av Brukerrådet. I denne episoden forteller Anders om veien dit. Han deler sine erfaringer om avhengighet, Brukerrådet og selvhjelpsgrupper.

Hildegunn Joramo Berg jobber ved avdeling for Gravide og småbarnsfamilier. Her forteller hun om avdelingen og deler av sine erfaringer.

Åse Prestvik er vår egen kvalitets- og utviklingsleder. Hun har tidligere vært leder for Klinikkavdelingen. Åse forteller i denne episoden om hvordan vi jobber med kvalitet og utvikling.

Linn Wigum er spesialsykepleier ved Avrusingsavdelingen. Hvordan har det vært å være på jobb under en pandemi? Hvilke endringer og utfordringer har corona skapt?

Ole Garvik er spesialsykepleier med lang fartstid ved Blå Kors klinikk Lade. Han har vært ansatt gjennom de fleste store omveltningene i rusfeltet. Han har opplevd og sett hvordan synet på pasienten og behandlingsformene har utviklet seg i positiv retning.

Frode Kavli er fagsjef ved Blå Kors klinikk Lade og har vært aktiv innen rusfeltet og som familieterapeut i mange år. Her snakker vi om hva som ligger i begrepet avhengighet.

Perka Eriksen er vår Erfaringskonsulent. Han har vært ansatt hos oss siden i 2017 og snakker i denne podcasten om sine erfaringer med rusavhengighet og veien ut. Han deler også tanker om hvordan han bruker sin kunnskap i jobben som Erfaringskonsulent.

Geir-Øyvind er tidligere prest ved Blå Kors klinikk Lade og vi har i denne episoden reflektert litt rundt den viktige jobben han gjør i tillegg til tro, håp, tvil, sorg, skam, skyld og tilgivelse.

Hør vår treningsterapeut Henrik fortelle om trening og friluftsliv i rusbehandling.

Lise Rogne har jobbet både i ROP-avdelingen og i Poliklinikk og har i tillegg videreutdanninger innen alt fra rus- og spillavhengighet til pårørendeveiledning.

Inntakskonsulent Vigdis Kaspersen forteller om henvisningsprosessen for å få behandling hos Blå Kors klinikk Lade.