mann g dame i resepsjon
Mann og dame sitter sammen i samtale

Blå Kors Borgestadklinikken

Borgestadklinikken, avdeling Skien tilbyr døgnbehandling og poliklinisk behandling til mennesker med ulike typer rusproblemer og avhengighetsrelaterte lidelser. Vi behandler spillavhengige og har ulike tilbud til pårørende som trenger hjelp for egen del.

Borgestadklinikken, avdeling Borgestad tilbyr langtidsbehandling for mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse. Vi har en egen familieenhet for småbarnsforeldre med rusproblemer, og vi behandler gravide med rusproblemer. Vi har også en kortids-døgnenhet men behandling inntil 3 måneder for rus/medikamentavhengige.

Vi er del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ( TSB) og holder til i Skien. All behandling er gratis for pasientene, med untak av egenandel i poliklinikken. Ønsker du henvisning kan du for eksempel ta kontakt med fastlegen.

Blå Kors Borgestadklinikken står også bak KoRus Sør, et kompetansesenter på rusfeltet.
Senteret formidler og bygger opp rusfaglig kompetanse i Vestfold og Telemark, Agder og deler av Viken (tidligere Buskerud). KoRus Sør er særlig opptatt av hvilke konsekvenser rusmiddelbruk får for den enkelte, familien og andre berørte.

Kompetansesenteret tilbyr tjenester til ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner og til andre aktører på rusfeltet.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Blå Kors Borgestadklinikken eier og driver KoRus Sør – et kompetansesenter på rusfeltet.