Brua – livet etter behandling

Stor bru over vann.

En brukerstyrt møteplass med blikket rettet mot livet etter behandling

Bagen og en pose med turklær står ute i gangen. I fellesstua er det morgenmøte, og han som eier bagasjen sitter i sofaen. Men han er ikke helt til stede. Magen er urolig, og hodet er et annet sted. Bussen går nemlig om 50 minutter. Nå gjelder det.

Avhengigheten lever ikke isolert

Mange som kommer til Blå Kors Lade Behandlingssenter for behandling, har erfart hvordan avhengighet til rusmidler eller spill virker ødeleggende for nære relasjoner og forpliktelser i familie og arbeidsliv. Avhengigheten lever sjelden isolert, den flytter inn i hverdagen og påvirker økonomi, bosituasjon, helse og nettverk.

Hverdagen etter behandling

Hvis behandling skal få virkning over tid, må en få hverdagen til å fungere igjen. Da må vi bidra til å trygge de sårbare overgangene mellom behandling og livet der hjemme.

Mange pasienter etterlyser bedre kjennskap og tilgjengelighet til støtte og fellesskap som kan styrke rus- og hverdagsmestring.

Bru mellom behandling og hverdagslivet

– Skap ditt eget ettervern, sier Jens Solem og Erik Holm fra brukerorganisasjonen A-larm. Ifølge dem er ikke problemet mangelen på tilbud i kommunene, men at det mangler ei solid bru mellom behandling og hverdagslivet. Det var utgangspunktet for at de tidlig på høsten i 2020 tok initiativ til et samarbeid med Blå Kors Lade Behandlingssenter, som resulterte i en samarbeidsavtale og oppstart av tilbudet Brua.

Brua handler om livet etter behandling

  • hva er viktig for deg og dine?
  • hva trenger du å ha på plass i din hverdag?
  • hva drømmer du om?
  • har du en heiagjeng?
  • hvordan kan du komme i gang – gjerne mens du ennå er i behandling?

Nytt tilbud for pasienter

Hver tirsdagskveld siden 20.oktober 2020, fra kl. 18-21, har A-larm invitert pasientene ved Blå Kors Lade Behandlingssenter til å møte dem i konferanserommet eller rundt bålpanna på nedsida av hovedhuset. Korona-situasjonen har medført at pasientene møter avdelingsvis med sine kohorter.

Gode tilbakemeldinger

Oppmøtet har så langt vært stabilt og bra. Tilbakemeldingene fra de som deltar, er at vi skulle startet dette tidligere. Å møte noen som har vært i behandling, og som har erfaring fra å takle utfordringer i overgangen til livet der hjemme, er inspirerende og nyttig.

A-larm vil utvikle tilbudet sammen med pasientene, og kan på forespørsel invitere andre lag, organisasjoner og fritidstilbud som orienterer om det de har å tilby, eller andre med egenerfaring som deler sine erfaringer.

Brukerorganisasjonen A-larm

A-larm er en landsdekkende brukerorganisasjon for rusavhengige og pårørende. De etablerte seg i Trondheim i mars 2020, og flyttet nylig inn i eget lokale i Fjordgata i Trondheim Sentrum. Der vil de etter hvert kunne invitere til rusfritt samvær, noe som også vil være tilgjengelig for våre pasienter.