Blå Kors’ behandlingsvirksomheter er tilbud innen den offentlige spesialisthelsetjenesten for personer med rus- og rusrelaterte problemer.


Den som ønsker å få behandling for sitt rusproblem ved en av Blå Kors’ virksomheter må ta kontakt med sin fastlege, primærhelsetjenesten eller sosialkontoret i kommunen der en bor. Her vil en få hjelp til å søke om plass ved et av Blå Kors’ behandlingstilbud.

Buskerud

Blå Kors Borgestadklinikken Bragernes
Besøksadr: Cappelensgate 42/Arupsgate 18, 3015 Drammen
Postadr: Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien
Tlf: 35 50 52 10
Fax: 35 50 52 11
E-post: info@borgestadklinikken.no
Direktør: Ellen Sofie Øvrum
Seksjonsleder: Ragnhild Myrholt

 

Oppland

Blå Kors Behandlingssenter Eina
Adr: 2843 Eina
Tlf: 61 19 88 30
E-post: blakorseina@bks.no
Direktør: Brith Sjøvold
Klinikksjef: Therese Alm Ludvigsen

 

Trøndelag

Blå Kors Lade Behandlingssenter
Adr: Lade Allé 86, 7041 Trondheim
Tlf: 73 84 85 00
E-post: post@ladebs.no
Direktør: Kristin Wall

Oslo

Blå Kors Poliklinikk Oslo
Adr: Storgt 38, 0182 Oslo
Tlf: 22 99 49 00
E-post: poliklinikk.oslo@blakors.no
Direktør: Brith Sjøvold
Klinikksjef: Ailin Strømsholm

 

Blå Kors Behandlingssenter Slemdal
Adr: Tennisveien 4, 0777 Oslo
Tlf: 940 152 45
E-post: slemdal@blakors.no
Direktør: Brith Sjøvold
Klinikksjef: Eva Christin Fjellbu

 

Rogaland

Blå Kors Haugaland A-senter
Adr: Haralds gate 16, 5528 Haugesund
Tlf: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-senter@bk-vest.no
Direktør: Kari B. Gunnarshaug
Klinikksjef: Geir H. Iversen

Telemark

Blå Kors Borgestadklinikken Skien
Besøksadr: Kongens gt 33, Skien
Postadr: Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien
Tlf: 35 90 47 00
E-post: info@borgestadklinikken.no
Direktør: Ellen Sofie Øvrum
Seksjonsleder (poliklinikken og behandlingsenheten): Hilde Marianne Kristoffersen

 

Blå Kors Borgestadklinikken Borgestad
Besøksadr: Håvundveien 381, Skien
Postadr: Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien
Tlf: 35 90 47 00
E-post: info@borgestadklinikken.no
Direktør: Ellen Sofie Øvrum
Seksjonsleder (avgiftningsenheten og utredningsenheten): Lars A. Fredriksen
Seksjonsleder (familieenheten og skjermet enhet): Liv Siljan

 

Vest-Agder

Blå Kors Borgestadklinikken Loland
Adr: Lolandsveien 39, 4715 Øvrebø
Postadr: Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien
Tlf: 35 58 38 00
E-post: info@borgestadklinikken.no
Direktør: Ellen Sofie Øvrum
Seksjonsleder: Frode Dunsæd