Skårer høyt på brukertilfredshet

To kvinner og en mann sitter ved et spisebord og smiler og hygger seg

Blå Kors Lade Behandlingssenter (LBS) skårer høyt på brukertilfredshet i Folkehelseinstituttets undersøkelse, som ble tatt i bruk 01. januar 2020. Vi skårer over nasjonalt i gjennomsnitt på 27 av 40 spørsmål.

Folkehelseinstituttet har tidligere hatt en årlig punktmåling av brukertilfredshet blant pasienter innlagt for rusbehandling. Fra 01.01.20 får alle pasienter som skrives ut, muligheten til å svare på et elektronisk spørreskjema og gi tilbakemelding på en rekke ulike måleindikatorer.

Blå Kors Lade Behandlingssenter har valgt å bruke denne undersøkelsen fremfor vår egen undersøkelse. Vi ser fram til å kunne sammenligne oss med alle andre virksomheter, og ta i bruk resultatene i det videre forbedringsarbeidet.

Pasienter fra flere avdelinger

20 pasienter fra Klinikkavdelingen, Skjermingsavdelingen og Avdeling for gravide og småbarnsfamilier besvarte undersøkelsen i første kvartal. Noe av det pasientene er mest fornøyd med, er at en behandler har hatt hovedansvaret for dem. De er også svært godt fornøyd med utbyttet av samtaler med behandler, behandlingen med medisiner, forberedelsen til utskrivelse, og at de har kunne velge den behandlingen de får.

Elisabeth og Tonje fra kvinneposten

Vi møter Elisabet (56) og Tonje (straks 40) før kvinnepostens morgenmøte. De forteller at de ikke er overrasket over de gode resultatene LBS har fått.

– Jeg vil trekke fram helheten i behandlingen, sier Elisabet. Jeg har fått på plass døgnrytmen, kommet i gang med trening og fått god kontakt med behandleren min. For første gang har jeg også opplevd å ha utbytte av et gruppetilbud.

Mens Elisabet er på Kvinneposten for første gang, er Tonje i et sekvensielt forløp og det er hennes tredje innleggelse. Første gangen var hun her i 6 uker, denne gangen er det et tre ukers opphold.

– For meg er det viktig å kunne komme tilbake og «finne tråden igjen». Etter at du kommer hjem, går det fint ei stund, men så sniker de gamle vanene og mønstrene seg innpå. Ikke bare rusen, men det som øker faren for å ruse seg. Det tar tid å lære seg å si nei, sier Tonje. Da er det godt å ha støtte, kunne ta kontakt og ha muligheten for litt ekstra hjelp.

Forbedringspotensial

Om de skulle endret på noe, ønsker de seg mer aktivitet og variasjon i treningstilbudet.

– Det blir stor kontrast mellom dag og kveld. Det skal det kanskje være, og det er viktig at vi lærer å ta initiativ og strukturere fritida vår sjøl. Men jeg tror mange kunne trenge litt mer hjelp fra dere, og at noen faste aktiviteter på ettermiddagene hadde gjort en forskjell.

Tonje sin tilbakemelding stemmer godt med svarene vi fikk i brukerundersøkelsen, der LBS skårer lavere enn ellers på opplevelsen av et tilfredsstillende aktivitetstilbud.

Korona-periode

Vi benytter anledningen til å spørre hvordan det har vært å være her under Korona-perioden.

– Jeg kom hit i starten av mars, men avbrøt oppholdet etter en uke da skolene ble stengt, sier Tonje. Jeg har små barn hjemme, og måtte prioritere annerledes. Da var det fint å kunne komme tilbake nå. For meg har det å ikke kunne reise på permisjon vært bra, men jeg tror det er det medpasientene mine savner mest. Sånn jeg opplever det, er det mer som vanlig her enn ellers i samfunnet.

Bruke resultatet

– LBS vil i fortsettelsen få kvartalsvise rapporter, og vil bruke dem samlet og avdelingsvis til å bevare og forbedre behandlingstilbudet, sier utviklingsleder Åse Prestvik.