Bønder og avhengighet

header
Gjenspeil av en traktor. Det regner ute

Få bønder i rusbehandling

I 2021 søkte Blå Kors prosjektmidler hos DAM-stiftelsen til prosjektet Bønder og avhengighet sammen med

  • Forskningssenteret Ruralis
  • Akan
  • NKS veiledningssenteret for pårørende
  • Norsk Landbruksrådgivning
  • Kompetansesenteret for landbrukshelse
  • Bondelaget

Hovedmålet med prosjektet var å kartlegge forekomst av rusmiddel- og spillproblematikk blant bønder, noe som ikke er gjort tidligere i Norge. Prosjektet ville også finne ut om bønder opplever at de har tilgang på god hjelp når de trenger det, og hva som skal til for å nå ut til bønder og deres pårørende med informasjon og behandling.

Fagsjef Åse Prestvik

Prosjektleder Aina Winsvold, Blå Kors sin representant, fagsjef Åse Prestvik, og en bonde med behandlingserfaring fra TSB fortalte om prosjektet i Akan sin podcast Ta praten.

Funn fra forskningsprosjektet

Prosjektet viste at det er svært få bønder som oppsøker hjelp og behandling for rus- og spillproblematikk. Årsaken til det er sammensatt, men handler blant annet om bondens spesielle arbeidssituasjon.

Mange bønder kjenner på et stort ansvar for jobben, og strekker seg langt for å unngå fravær som går ut over drifta. Flere bønder pekte på viktigheten av å kunne få tilpasset behandling, hvor en innleggelse for eksempel kan legges til en periode av året hvor det er mindre aktivitet på gården.

Det ble også lagt vekt på behovet for en helhetlig tilnærming med bistand på flere livsområder som økonomi og familiesituasjonen i tillegg til hjelp med rus eller spillproblematikken.

Vi tilpasser behandling for bønder og deres pårørende

Blå Kors har flere behandlingsvirksomheter i hele landet. Om du som pasient eller pårørende tar kontakt, vil vi kunne gi råd og veiledning om hvor det er hjelp å få.

Dersom det blir aktuelt med en henvisning til en av våre behandlingsklinikker, vil vi strekke oss for å skreddersy en behandling som lar seg kombinere med din arbeids- og livssituasjon.

Vi har mulighet for ambulante konsultasjoner, hvor vi møter deg hjemme eller i ditt lokalmiljø. Døgnopphold kan tilpasses med hensyn til lengde, tid på året og mulighet for permisjoner.

Blå Kors samarbeider også tett med egne tilbud til pårørende, og involverer pårørende i behandlingsforløp.

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.