Rus og avhengighetsproblematikk i landbruket

Gjenspeil av en traktor. Det regner ute

Vi fikk nylig den gledelige beskjeden om at prosjektet Rus og avhengighetsproblematikk i landbruket er innvilget 1.4 millioner fra Damstiftelsen.

Prosjektet er kommet i stand i et spennende samarbeid mellom Ruralis – institutt for rural- og regionalforskning, Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved St.Olavs Hospital, Akan, Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning, Sykehuset Innlandet og Blå Kors ved Lade Behandlingssenter som har vært søkerorganisasjon.

Forekomst av avhengighetsproblematikk blant bønder

Prosjektet skal undersøke forekomst av avhengighetsproblematikk blant norske bønder, og hvorvidt oppfølgings- og behandlingstiltak i kommuner og spesialisthelsetjenesten er tilgjengelige og godt tilpasset for denne målgruppen. Vi skal foreslå forsterkninger, og sammen bidra til at disse implementeres for bedre forebygging og behandlingseffekt.

Åse Prestvik, Kvalitet- og utviklingsleder

Mange bønder har et stort ansvar og jobber ofte alene. Over lengre perioder kan de være mer eller mindre isolerte med sitt ansvar og sine utfordringer. Det er derfor vanskeligere å fange opp og følge opp utfordringer, særlig knyttet til rus og avhengighetsproblematikk. Livsgrunnlaget ditt kan bli borte om du ikke evner å drive gården videre. Det kan være skam knyttet til disse utfordringene, noe som kan gjøre det vanskeligere å be om hjelp.

Prosjektet har under arbeidet med søknaden skapt engasjement hvor enn vi har henvendt oss, og nå gleder vi oss til å komme i gang like over sommerferien!

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.